ja
0
説明
写真の情報
コメント 6
回表示 1643
にアップロード
2006-07-01 19:05:03
カテゴリ その他
情報がありません...
EXIF
No EXIF
2006-07-01 22:53:42
:מארק ב (5) אחת הבעיות הגדולות שיש בנושא הזה שהוא ניתן לפרשנות רחבה ובעיית הבעיות היא חובת הוכחת הנזק של התובע מקרה כגון זה. אני כותב לך מתוך אינפורמציה בדוקה. ואתה בהחלט רשאי לשאול ולהחכים אותי יותר.
0
翻訳
返信
保存
2006-07-01 22:47:47
חיים אני מקבל את ההערה ומוכן לבדוק את הנושא שוב מחר מול ע"ד שלי. מאחר ואני מצלם גם לעיתונות לפעמים, עד היום עוד לא היו לי טעויות בענין הזה.
0
翻訳
返信
保存
2006-07-01 22:41:29
:מארק ב (3) יש לך טעות! על פי החוק בארץ, ברגע שאתה מצלם מישהו מתחום שנקרא רשות הרבים אל תחום שהוא רשות הפרט ללא רשות בעל המקום ו / או המצולם - עברת על עבירה שכלולה בצינעת הפרט. התמונה שהעלתה כאן היא דוגמא מדויקת למצב שאני מתאר. מאידך מה "שמשחק לטובתך" זה, שאין אפשרות של זיהוי מוחלט.
0
翻訳
返信
保存
2006-07-01 22:33:21
אז ככה ליאור, לפי החוק והאטיקה האנושית: מותר לראות ולהישתמש בכל מדיום אשר יכול לתאר כל מצב, כל עוד אתה לא פולש פיזית לתחום הפרטי, טריטוריאלי של מה שאתה מתאר, מצלם וכל הקשור בכך. גם אם אומרים לך לא לצלם. אלא אם זה שטח צבאי וכדומה ואם האיש המדובר לא היה רוצה שיצלמו אותו אז מחובתו היה לסגור את הדלת. נקודה. לפני כיומיים טיילנו בלילה בשד' רוטשילד ולפתע נתקלתי במקום המיוחד הזה. טובה את תיארת את המצב בדיוק איך שהירגשתי באותו הרגע. אני מאמין שהבחנת, בין כל היער הזה, בבקבוקי הפלסטיק האלה. אולי האיש רצה לפייס בין אלה שרוצים לשמר את הטבע לבין אלה שמפעילים תעשיות ענק. :) תודה לכם על התגובות.
0
翻訳
返信
保存
2006-07-01 20:51:50
אני רחוקה מאוד מן ההרהורים הפילוסופיים של ליאור, מארק. פשוט קשה לי למצוא את דרכי בצילום עמוס הפרטים הזה, מה שנקרא (בעיני, לפחות) מרוב עצים אני לא מצליחה לאתר את היער טובה
0
翻訳
返信
保存
2006-07-01 20:33:15
משהו מציק לי בתמונה הזאת. הייתי במצבים בהם ראיתי סיטואציה מעניינת אותה ראיתי דרך חלון בית או מבעד שער המוביל לחצר פנימית, אבל אף פעם לא צילמתי והמשכתי הלאה מכיוון שאני רואה בזה חדירה לפרטיות. אם האיש היה יושב ליד השולחן ועוסק בענייניו כנראה שלא הייתי כותב את השורות האלה. אבל נראה בתמונה שהאיש הבחין בך וגם הרים לעברך את ידו. כלומר, הוא גילה שחשפת אותו עם המצלמה, מה שמשנה לדעתי את המצב. אולי אני טועה, אחרי הכל לא הייתי שם אז אשמח עם תאיר את עיניי.
0
翻訳
返信
保存
もっと見る
訪問者 (1643)